"Afladen, opladen of verschepen van goederen zijn onze belangrijkste bezigheden. Wij bieden oplossingen voor multimodaal transport"

Introductie

Durme-Natie is een jong en getalenteerd ‘Handling en Warehousing’ bedrijf in de wereld van de Soft Commodities. Sinds de oprichting in 2006 is Durme-Natie stevig blijven uitbreiden en is tegenwoordig niet enkel in de Haven van Antwerpen maar ook nationaal en internationaal een bekende speler, met cliënten over de gehele wereld. De kracht van Durme-Natie is gebaseerd op gemotiveerde individuen met de juiste expertise, zowel op de werkvloer als op kantoor. De sterkte van elk lid is deel van de core van het professioneel, homogeen, administratief en operationeel team dat we zijn. Ons doel is dan ook om constant aan de zijde van de klant te staan om hun behoeften te vervullen met toegevoegde waarde, betrouwbaarheid en kosteneffectiviteit.

Missie

Durme-Natie BV wil uitgroeien tot een bedrijf waarin continue kwaliteit en flexibiliteit de hoekstenen vormen van de dienstverlening aan haar klanten. Creativiteit en probleemoplossend denken zijn hierbij vaste basisgegevens om de klanttevredenheid steeds te verhogen. Om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken engageren we onszelf om onze activiteiten uit te voeren in overeenstemming met een doordacht kwaliteitsmanagementsysteem opgebouwd rond de internationale normen ISO 9001 en ISO 22000. We zullen dit systeem continu trachten te verbeteren en periodiek beoordelen op zijn geschiktheid.

Visie

Een continue bewaking van de voedselveiligheid zullen we nastreven door het inventariseren van de risico’s en het traceerbaar houden van de goederen en processen. Hierbij zullen we ons houden aan de wettelijke meldingsplicht die gevolgd dient te worden indien er aanduidingen zijn dat er een risico voor de volksgezondheid bestaat. We zijn ons bewust van de risico’s die onze activiteiten met zich meebrengen, en handelen er ook naar.

Wij schikken ons steeds naar de geldende wet- en regelgeving opgelegd door de bevoegde autoriteiten en we respecteren de eisen van onze klanten en producten; Wij brengen zeer gedetailleerd in kaart hoe en in welke gevallen er intern én extern gecommuniceerd dient te worden m.b.t. de voedselveiligheid. Om dit beleid op consistente en continue wijze te kunnen blijven ondersteunen, beroepen wij ons op waardevolle medewerkers die met de nodige kennis en ervaring steeds de beste dienstverlening nastreven. Door continue opleiding, coaching en evaluatie van onze mensen verzekeren wij ons ervan dat ze gemotiveerd blijven en dat we tegelijkertijd onze klanten op professionele wijze van dienst kunnen blijven zijn.